logo 70

Menu

Η σημερινή εποχή και οι εργασιακές σχέσεις όπως έχουν διαμορφωθεί στη σύγχρονη ευρωπαϊκή κοινωνία δημιουργούν νέες απαιτήσεις ως προς την ανάγκη εκμάθησης ξένων γλωσσών. Συνεπώς, οι ξένες γλώσσες δεν είναι απλά ένα ακόμη μάθημα, αλλά αποτελούν προϋπόθεση εξέλιξης και επιτυχίας των παιδιών μας.
Ξενόγλωσσα ακούσματα και εικόνες πρέπει να βρίσκονται στο νηπιακό παιχνίδι, στο παιδικό τραγούδι, στην καθημερινότητα του νέου και του εφήβου, έτσι ώστε η ξένη γλώσσα να γίνει κτήμα του και εφόδιο για να κινηθεί, να εργαστεί, να αισθάνεται κυρίαρχος του σύγχρονου κόσμου.
Η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα απαιτεί από τους νέους μας να κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους αποκτώντας διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας. Στα Εκπαιδευτήρια Αυγουλέα - Λιναρδάτου με την καθημερινή διδασκαλία των Αγγλικών από τον Παιδικό Σταθμό, τη δυνατότητα επιλογής Γαλλικών ή Γερμανικών ως δεύτερης ξένης γλώσσας από την Δ' Δημοτικού, με μεθοδικότητα και σύστημα οδηγούμε τα παιδιά στο να κάνουν τα Αγγλικά, τα Γαλλικά και τα Γερμανικά κτήμα τους και να αποκτήσουν τους τίτλους γλωσσομάθειας που κατοχυρώνουν το επίπεδο των γνώσεών τους και αποτελούν εφόδια για τη συνέχιση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους καταξίωση.
Κάθε χρόνο μαθητές μας από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις γλωσσομάθειας Αγγλικών, Γαλλικών και Γερμανικών που διοργανώνονται αντίστοιχα από τα Πανεπιστήμια Cambridge και Michigan, το Γαλλικό Ινστιτούτο (IFA) και το Ινστιτούτο Γκαίτε (GOETHE), σημειώνοντας εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.
Στο Γυμνάσιο, οι μαθητές χωρίζονται ανάλογα με τις γνώσεις τους και την επίδοσή που σημείωσαν την προηγούμενη σχολική χρονιά σε επίπεδα, περνώντας από μεγάλο αριθμό test διαβαθμισμένης δυσκολίας.
Στο τέλος της Α΄ Γυμνασίου οι μαθητές είναι σε θέση να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe για το Α1, το οποίο αφενός μεν αποτελεί ένα τυπικό προσόν που επιβεβαιώνει το επίπεδο γνώσεων των μαθητών, αφετέρου δε η συμμετοχή στις συγκεκριμένες εξετάσεις δίνει τη δυνατότητα εξοικείωσής τους με αυτές. Στο τέλος της Β΄Γυμνασίου συμμετέχουν στις εξετάσεις για του Goethe για το Α2. Τέλος, οι μαθητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών στο Γυμνάσιο είναι σε θέση να συμμετάσχουν στις εξετάσεις ZERTIFIKAT, DEUTSCH του Ινστιτούτου GOETHE (B1).
Στο Λύκειο, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, τα Γερμανικά διδάσκονται 2 φορές την εβδομάδα ως μάθημα επιλογής.
Στόχος μας είναι η απόκτηση ενός υψηλού επιπέδου γνώσεων της γερμανικής γλώσσας. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις Β2 του Ινστιτούτου GOETHE (2 ώρες διδασκαλίας διάρκειας 45 λεπτών).
Στη Γ΄ Λυκείου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές που εξετάζονται στα Γερμανικά στις πανελλαδικές εξετάσεις ως ειδικό μάθημα να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα στον χώρο του Σχολείου.
Όλοι οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που συμμετέχουν σε εξετάσεις γλωσσομάθειας παρακολουθούν επιπλέον μαθήματα στον χώρο του Σχολείου κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.
Επίσης, διενεργούνται εξετάσεις προσομοίωσης για όλους τους μαθητές που βρίσκονται σε επίπεδο πτυχίου.
Η διάρκεια της εξέτασης είναι ακριβώς αυτή που ορίζει ο φορέας που διενεργεί τις επίσημες εξετάσεις εξοικειώνοντας έτσι τους μαθητές με τις πραγματικές συνθήκες εξετάσεων.
Οι μαθητές του Γυμνασίου-Λυκείου που βρίσκονται σε τμήματα πτυχίων έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν απογευματινά τμήματα Γερμανικών, κατά τη διάρκεια των οποίων προετοιμάζονται αποκλειστικά και μόνο για τις εξετάσεις του αντίστοιχου πτυχίου.

Για τη διδασκαλία των Γερμανικών χρησιμοποιούνται σύγχρονα μέσα διδασκαλίας όπως:
- Επιλεγμένα βιβλία
- Οπτικοακουστικά μέσα
- Ευρεία χρήση CD στην τάξη
- Προβολές Video.

Τα μέσα αυτά έρχεται να συμπληρώσει ευρύ έντυπο υλικό προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, να συμπληρώσει τη διδασκαλία και να αξιολογήσει τους μαθητές.

Ποικίλοι τρόποι αξιολόγησης:
- Εβδομαδιαία τεστΚαθημερινή γραπτή εξέταση
- Καθημερινή προφορική εξέταση
- Μηνιαία επαναληπτικά τεστ.

Ποικίλες δραστηριότητες για την εξοικείωση με τον γερμανικό πολιτισμό:
- Ταξίδια στο εξωτερικό
- Παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων
- Εργασίες
- Αλληλογραφία με παιδιά από γερμανόφωνες χώρες.
- Επικοινωνία με μαθητές σχολείου στη Γερμανία μέσω VIDEO - KONFERENZ

"Το Σχολείο του μέλλοντος είναι εδώ, ψηφιακό, βιωματικό, διαδραστικό"